Skola Sedlare slika za sajt

Подручно одељење Ђуринац

 

Школа у Ђуринцу

 

Школска зграда у Ђуринцу направљена је 1930. године, а почиње са радом 1931. године под именом  Државна школа „Краљевић Марко“. Пре него што је саграђена школа, ђаци из овог села похађали су наставу у Медвеђи, Бусуру, Буровцу и Добрњу. По отварању школе, један од првих учитеља био је Антун Босанац који је завршиоДржавну мушку учитељску школу у Загребу, 1932. године. Старији мештани сведоче да је у то време свако домаћинство имало по двоје или троје деце стасало за школу. Школа је радила у две смене.

Партијални извод издавања основне школе за 1933. годину сведочи о радницима школе: Ристо Ј. Пејовић, вероучитељ, Спасенија Спаса Стојановић, служитељ, Сталета Ђорђевић, председник школског одбора. Чланови одбора били су Милован Миловановић, Драгољуб Милошевић, Боривоје Момировић и Адам Јовановић.

Према сведочењима старијих мештана, 1941. године у школи је радила учитељица Видосава, потом учитељ Душан, а затим и учитељ Живојин Ђорђевић. Остали учитељи у Ђуринцу били су Драган Цвејић из Јагодине, Радомир Алексић из Кончарева, Љубинка Стојадиновић, Радмила Поповић из Седлара, Светлана Васић из Кушиљева и Светлана Стајић.

 

Djurinac skola

 Школа у Ђуринцу, 2017. година

 

Из извештаја Живојина Ђорђевића, учитеља и управитеља школе, на почетку школске 1964/1965. године види се да школска зграда не одговара својој намени, учионице су ниске са малим двокрилним прозорима, а клупе високе и са широким седиштима која су неподесна за децу до једанаест година. Школу је у току ове школске године похађало 33 ученика од првог до четвртог разреда.

Нова школска зграда у Ђуринцу направљена је 1990. године, а мајстор је био Љубиша Николић Бели из Ђуринца. Испуњени су захтеви модерне школе. Учионице су функционалне, обезбеђени су вода и грејање, школско двориште асфалтирано, а изграђени су и терени за мали фудбал и кошарку.

У протеклих десетак година настава се у Ђуринцу одвијала у комбинованом одељењу првог и трећег разреда, и другог и четвртог разреда. Школа је у школској  2004/2005. години  имала укупно 22 ђака.

У школској 2017/2018. години издвојено одељење у Ђуринцу похађа само 1 ученик у четвртом разреду, што је последица одласка становништва у веће градове и иностранство. Наставу у овој школи реализује учитељ Иван Милановић.