Skola Sedlare slika za sajt

Дабар такмичење

logo5final222

  U OŠ"Branko Radičević" u Sedlaru održano je školsko takmičenje iz informatike Dabar 2015. Takmičenje je održano 19.11.2015. i 20.11.2015.

  Na takmičenju je učestvovalo 48 učenika u kategorijama Dabarčić i Mladi dabar.

Дечија недеља 2015

  Прва недеља октобра месеца је период када се у школама широм Србије традиционално обележава Дечија недеља.

  Овогодишња манифестација реализована је под мотивом "Подршка породици-најбоља подршка деци", а посебно пажња била је посвећена јачању свести о потреби стварања друштвених услова за живот у породици која има стабилност и социјалну сигурност.

  На нивоу школе реализоване су бројне активности у којима су поред ученика и наставника учествовали и родитељи.

Јавна набавка

На основу члана 32.и члана 55. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр.02-652 од 04.09.2015.године.

Наручилац  Основна школа “Бранко Радичевић“  35211 Седларе, интеренет адреса www.skolasedlare.org 

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

за јавну набавку и превоз  15хиљада литара гасног уља екстра лако Евро Ел  (шифра 09135100)