Skola Sedlare slika za sajt

Наставници

Наставници  ОШ "Бранко Радичевић" Седларе

Српски језик

Брзановић Ђурђија

Симоновић Јелена

Математика

Раденковић Марија

Миловановић Марија

Енглески језик

 Тодосијевић Јелена

 Мезић Ивана

Милић Ненад

 

Француски језик

Урошевић Оливер

 

Географија

Данијел Обиђановић

 

Историја

Немања Шћепановић

 

Биологија 

Милошевић Оливера

Пешић Сандра

 

Хемија

Радојковић Сузана

 

Физика

Милановић Славољуб

 

Музичка култура

Вићентијевић Саша

 

Ликовна култура

Јелић Радосављевић Снежана

 

Физичко васпитање

Синђелић Давид 

Митровић Далиборка

 

Техничко и информатичко образовање

Благојевић Татјана 

 

Информатика и рачунарство

Благојевић Татјана 

Предић Радослав

 

Верска настава

Николић Тамара 

 

Грађанско васпитање

Живковић Саша