Skola Sedlare slika za sajt

Подручно одељење Роћевац

Школа у Роћевцу

 

Према летописима школа у Роћевцу постоји од 1908. године. Пре оснивања исте, ученици су наставу похађали у Бобову и Медвеђи. Заслугом попа Андре Божића, грађанина Григорија Рајића и тадашњег председника општине Новице Којадиновића, Министарство просвете је одобрило оснивање школе. Њена изградња отпочела је 1962. године, а у потпуности је завршена 1967. године. Школа тада има укупно 11 ученика и 3 разреда. Налазила се у општинској згради, а у њој је живео и поп Андра који је био њен први учитељ. Након њега, учитељ је био Драгутин Милић из Дубнице, у периоду од 1909. до 1912. године. У то време школа је добила звоно, завештањем грађанина општине, поручника Милића Срђевића.

 Rocevac skola

Школа у Роћевцу, 2017. година

У току Балканских ратова школа није радила. На почетку Првог светског рата школа прекида са радом због објављене мобилизације. У периоду од 1915. до 1918. године школска зграда је коришћена као магацин где је чувана реквирирана храна. Школа наставља са радом 1918. године, а за учитеља је именован Душан Адамовић. Тадашњи сазив Школског одбора чинили су Богомир Ђорђевић, Димитрије Богосављевић, Стојан Милић, Милош Рајковић. Залагањем чланова Школског одбора поправљена је школска зграда. Године 1918. уписано је 39 ученика. Учитељ Душан Адамовић, наставу је изводио у Купиновцу. Његовом заслугом обновљена је Земљорадничко–кредитна и Земљорадничко–набављачка задруга. У то време постојао је и курс за ђаке који су пре рата завршили прва три разреда. Школске 1919/1920. године у првом и другом разреду школа је бројала 72 ученика. Наредне школске године учитеља Душана Адамовића је заменио Драгољуб Васиљевић, који на том месту остаје до 1925. године. Настава није држана све до октобра, када је за учитељицу постављена Милунка Петровић.

Данас  школа има свега 5 ученика и 2 разреда. Настава се изводи у комбинованом одељењу. У школи ради учитељица Анђелка Антић.