Skola Sedlare slika za sajt

Подручно одељење Купиновац

Школа у Купиновцу

 

Прва школа у Купиновцу основана је 1908. године под називом „Купиновачка основна школа“. Пре оснивања школе деца из овог села похађала су наставу у Медвеђи, Тропоњу и Седлару.

Kupinovac osnivanje skole

Отварање прве школе у Купиновцу, 1908. године

Ова прва школа се налазила у просторијама некадашње општинске суднице. Имала је једну учионицу, две собе и кухињу за становање учитеља. Ту је радио први учитељ Нико Ђоновић.

За време Првог светског рата зграда је оштећена, али је после рата оспособљена за наставу. Пошто је растао број деце за упис у школу, мештани су уз помоћ државе саградили нову школску зграду на месту где је сада Дом културе. Према казивању старих мештана, први ђаци су се у њу уписали 1923. или 1924. Школа носи назив  ОШ ,,Војвода Радомир Путник“ у периоду од 1933. до 1945. године, када је из печата избрисано име школе. Зграда је имала једну учионицу, канцеларију и стан за учитеље. Била је у употреби све до 1952. године, када је завршена школа која се данас користи. Иницијатива за изградњу нове школе потекла је 1948. године од чланова Месног народног одбора и једног броја виђенијих мештана. Проблем локације је решен тако што су познати купиновачки домаћин и један од писменијих мештана Љубомир Љуба Тодоровић и његов рођак Брана Тодоровић поклонили плацеве на којима је изграђена нова школска зграда.

Радови на изградњи су почели у пролеће 1949. године. После стављања под кров, постепено су извођени остали занатски радови током 1950. и 1951. године. Током 1952. године завршена је једна учионица и тада је извршен упис прве генерације првака. Новоизграђена школа у почетку је имала две учионице, ходник, канцеларију и пространи стан за учитеља. Касније је тај стамбени простор претворен у мање учионице за децу предшколског узраста, ђачку кухињу и санитарни чвор. Таква школска зграда је одолевала времену све до 1999. године. Током 1999. и 2000. године извршена је реконструкција целе школске зграде, тако што је изнад дела учионица постављена монта-рапид са потпуно новим кровом, а на крову стамбеног дела замењена дотрајала грађа. Замењена је стара столарија на учионицама и поставњена нова, дрвена. Од дела стамбеног простора урађена је кухиња, мокри чвор са две кабине и котларница. Игралиште за мали фудбал је рађено током 2000. године на месту где је некада био воћњак и старо игралиште. Током 2002. године, преостали део стамбеног простора који су некад користили учитељи, преуређен је у школски простор за децу предшколског

Kupinovac skola

 Школа у Купиновцу, 2017. година