Skola Sedlare slika za sajt

Подручно одељење Тропоње

Школа у Тропоњу

 

Прва школа у Тропоњу изграђена је 1868. године, на месту где је сада Дом културе. Школа је тада носила назив „Стефан Немања“. Име школе везује се за предање по коме су се у поседу Негођина налазили остаци цркве коју је подигла царица Милица и у којој се венчао Стефан Немања. Прво звоно школа је добила 1870. године и оно и данас постоји. Пошто је прва школска зграда из 1868. била трошна и мала, купљен је плац од фамилије Миладиновић где је сада школско игралиште. Године 1912. почела је да се гради нова школа.

Због рата, изградња је неко време била у прекиду, а поново је настављена 1919. године. После Другог светског рата школа је носила име истакнутог песника  Ђуре Јакшића. Најстарији сачувани документ о раду школе је Записник одборских седница школе тропоњске из 1919/1920. године. Председник Школског одбора био је Милија Јовановић, а чланови Алекса Милошевић, Светомир Маленовић, Аранђел Миладиновић и новопостављени учитељ Милан Поповић, који је био и управник школе. Школски одбор је донео одлуку да се на основу свештеничког списка у први разред упише 7 ђака. На седници Одбора одржаној 22. јануара 1920. године, донета је одлука о буџету школе.

 Troponje skola

Школа  у  Тропоњу,  2017.  година

Овим буџетом планирана су средства за плате школском послужитељу, учитељу за стан, оправку старе и нове зграде школе, као и за куповину књига одличним ученицима. Школски одбор је расправљао и о текућим питањима и проблемима које су имали учитељи. Управитељ школе је известио Одбор о потреби набавке клупа, столова, пећи, канцеларијског материјала, прозора, брава и чункова. Од 1. октобра 1919. године, на место послужитеља је постављен Милосав Милојевић из Тропоња. Школске 1920/1921. у први разред је уписано 35 ђака.

Из периода од 1933. до 1938. године сачувани су неки од школских докумената: дневници школског рада, записници Наставничких већа и друго. Од 1933. године учитељи су били Радмила Ђурковић и Петар Ђурковић, који је у то време и управник школе. Према сачуваним подацима, 1934. године трећи разред водила је Јагода Швабић, наставница.

Због великог броја деце временом се јавила потреба да се изгради већа школа. Њена изградња је трајала од 1956. до 1958. године. По одлуци Министарства просвете, школа је те године постала шесторазредна, а од 1964. се налази у саставу ОШ „Бранко Радичевић“ као издвојено одељење школе.

Данас ову школу похађа 12 ученика распоређених у 2 одељења. Комбиновано одељење другог и трећег разреда води учитељ Мирослав Јовановић, а одељење четвртог разреда води учитељ Драган Радосављевић.